Aquest és un blog de climatologia i meteorologia. Es pot escriure indistintament de les 2 matèries. Ens fixarem principalment en el clima de Catalunya, però especialment en el clima de Girona i Salt. Hi haurà un seguiment mensual de les observacions del meu observatori de Salt

miércoles, 22 de noviembre de 2006

Temperatures récord a Girona

El clima de Girona es caracteritza per unes temperatures mitjanes suaus i unes temperatures extremes molt exagerades. La temperatura màxima absoluta és de 42,5º assolida el 13 d´agost de 2003 a Girona, mentres que la mínima absoluta és de -14,5º el 16 de gener de 1985. Cal remarcar que pot glaçar-hi durant 7 mesos a l´any, entre octubre i abril. Es poden superar els 40º entre juliol i agost. Així el 7 de juliol de 1982 s´arribà a 42º a Girona. El mes de juny també té temperatures properes a 40º, destacant el 22 de juny de 2003 amb 39,7º i el 12 de juny de 1931 amb 39,7º. En el mes de maig destaquen els 37,1º de Girona (Montjuïc) del 30 de juny de 2001. El mes de setembre també té temperatures força elevades, així la més alta foren els 37,2º del 10 de setembre de 1911.

S´observa una tendéncia de clara pujada de les màximes absolutes en els últims anys. Així s´ha passat de 39º en 4 ocasions els últims 11 anys, 41º el 24 de juliol de 1996, 38,7º el 28 d´agost de 2001, 42,5º el 13 d´agost de 2003 i 39,5º el 2 d´agost d´aquest any 2006. En canvi les temperatures mínimes absolutes pugen com a conseqüéncia de la forta illa de calor urbana. L´última vegada en què es va baixar de -5º al centre de la ciutat fou el 27 de gener de 2005, -5,7º a Girona (Sèquia). En aquell dia s´arribà a -10,9º a Girona (la vall de Sant Daniel).

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio